Zaaiklaar maken

Voor een goed zaaibed dat vochthoudend dient te zijn, mag men de grond niet te diep en fijn bewerken. Ook dient het perceel zo egaal en vlak mogelijk bewerkt te worden.


Foto: Perceel dat zaaiklaar ligt