Oogst

Vanaf begin juli, als de weersomstandigheden het toelaten, wordt er begonnen met de pluk van het vlas. De vlasplant wordt met wortel en al uit de grond getrokken. Het vlas wordt parallel op de grond gelegd in zwaden.


Foto: Het vlas wordt geplukt en neergelegd in zwaden
Als het vlas voldoende gedroogd is kan het gekeerd en/of eventueel ontzaad worden. Dit wordt gedaan om een goede kwaliteit roting te krijgen en het zaad veilig te stellen.

Foto: Het vlas wordt gekeerd

Foto: Het vlas wordt ontzaaid
Daarna kan het dauwroot-proces beginnen. Dauwroten is het ontsluiten van de vezel van de stengel, dit gebeurt onder invloed van de juiste weersomstandigheden, waarbij schimmelwerking optreedt, die de pectine (lijmstof tussen de vezel en stengel) oplost. Als het voldoende geroot is kan het opgerold worden. Dit dient onder droge omstandigheden te gebeuren. Na het persen kunnen de rollen ingeschuurd worden.

Foto: Het vlas wordt opgerold

Foto: Het vlas wordt gelicht

Foto: Het vlas wordt naar huis gebracht

Foto: Bij aankomst wordt het vlas gewogen
Terug naar Teelt